Opis

Projekt systemu znaków ostrzegawczych dla Centrum Nauki EXPERYMENT